Εξειδικευμένοι Ισορροπιστές για κοτόπουλα

Availability:

In Stock & Ready to Ship

Quick description

Δύο ισσοροπιστές ένας για αυγοπαραγωγής και ένας για κοτόπουλα πάχυνσης. Μπορούμε να γράψουμε ότι είναι εξειδικευμένοι ισορροπιστές με ποιοτικές πρώτες ύλες, σύνθεση από την εμπειρία της Inberg και ποιοτική διαδικασία παρασκευής και συσκευασίας που εξασφαλίζει την ασφαλή συσκευασία του προϊόντος.

Share this: