Μίγμα SOYA FREE για κοτόπουλα

Availability:

In Stock & Ready to Ship

Quick description

Μίγμα για κοτόπουλα χωρίς σόγια. Ειδικό μίγμα ζωοτροφής που καλύπτει τις ανάγκες των κοτόπουλων πάχυνσης, χωρίς σόγια και μόνο με πρώτες ύλες από την Ελλάδα.

Share this: